Expositie Meersenier
Finally seeing the pink thread / exposie bij Meersenier 14 , Gent / 2023 / installatie met landschap en portret

Finally seeing the pink thread / 2023

FINALLY SEEING THE PINK THREAD / was van juni tot en met augustus 2023  te zien in de Meersenier 14 – Kunst in de vitrine, Gent.  Al een aantal jaren verdiep ik me in de relatie van de mens met zijn natuur, zowel in de binnen- als in de buitenwereld. Ik meen dat hier ergens iets hersteld moet worden, al weet ik ook niet precies hoe en wat. Dat is onderdeel van het onderzoek. Ik voel een nood aan verstilling. Aan reflectie. Zijn we verdwaald? Het is ingewikkeld. Met dit werk probeer ik te ontrafelen, patronen te ontdekken, motieven op te sporen, grenzen af te tasten en verbindingen te maken. Hiervoor gebruik ik letterlijk een draad. Een roze draad. De kleur is niet onbelangrijk. Inmiddels al bijna drie jaar volg ik een spoor van roze dingen. Ik fotografeer ze tijdens mijn tochten onderweg. Ze loodsten me door een verwarrende periode en hielpen me bij het terugvinden van een oude koers. Meer hierover vind je op de pagina van mijn project Quelques Choses Roses. In deze installatie breng ik verschillende elementen uit mijn werk samen. De twee belangrijkste zijn het landschap en het portret. Beide genres ontstonden niet ontoevallig op hetzelfde moment in de geschiedenis. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. De verruiming van de wereld is slechts mogelijk door het ontwaken van het individu, en omgekeerd, zegt de filosoof Ton Lemaire. Dit vond ik een interessant gegeven om verder te onderzoeken en te vertalen naar deze tijd. Wat betekent dit voor mijn behoefte aan introspectie en het gevoel dat het dat is, wat onze wereld op dit moment nodig heeft? In de installatie laat ik me leiden door verschillende gezichtspunten. Er is geen eenduidige betekenis. Nieuwe associaties blijven zich aandienen. Ik wil de kijker aanzetten tot reflectie en reik daarvoor verschillende mogelijkheden aan. Voor mij persoonlijk is dit een tussenstadium, een stand van zaken, in een groter onderzoek. Een liminale ruimte.

flower from four sides
Flower from for sides / 2019 / mural / 1.40 x 2.00 cm

The garden as playground

THE GARDEN AS PLAYGROUND / Dit was de titel van een kleine expositie uit 2019. In één van de chambrettes van Sint-Lucas Gent werden verschillende werken samengebracht waarvan de fundamenten eigenlijk al in 2000 waren gelegd. De speeltuin.

Quelques Choses Roses - mon guide d'etape / 2020 - 2022

Quelques Choses Roses

QUELQUES CHOSES ROSES / MON GUIDE D’ETAPE / Tijdens 2020 en 2022 volgde ik het spoor van roze elementen in het landschap. Het begon met een roze balletje dat ik fotografeerde op een parkeerplaats onderweg, ergens in Frankrijk. Een referentie naar de expo/installatie the garden as playground uit 2019. Een project waar ik sinds die tijd aan verder werk. De roze dingen die ik per toeval overal tegenkwam werden mijn gids. Een houvast. Ze loodsten me naar onverwachte plekken en bepaalden mee de richting van een nieuwe koers. Tekens zien, impulsen volgen, signalen herkennen, er in meegaan, er naar toe gaan, reageren, luisteren, doen, … Het hielp me door een lastige tijd en zorgde voor een keerpunt in mijn werk. Tegelijkertijd groeide er een verzameling van honderden foto’s met roze dingen waar ik in een volgende fase mee ging spelen. Een onderzoek naar hoe deze beelden elkaar in duo kunnen versterken leidde tot een eerste boekje. 

Quelques Choses Roses - mon guide d'etape / 2020 - 2022
Muurbloempjes / 2019 / Dienst der Gedroomde Gewesten / Ieper

Muurbloempjes

MUURBLOEMPJES / De bedreigde muurbloempjes op de oude veste van Ieper (het Kandelaartje, de Muurleeuwenbek, het Klein glaskruid, de Muurviolier en de Vroegeling) stonden model voor deze in-situ-installatie waarbij ik gereflecteerd heb op het thema natuur in de stad. In het trappenhuis van het voormalige Sint-Jansgodshuis, op dat moment, het ‘Instituut der Wederverbeelding’ van de ‘Dienst der Gedroomde Gewesten’, zoomde ik in op deze bloemen en wilde daarmee, op een poëtische manier, stilstaan bij de noodzaak en het effect van bescherming van het kwetsbare in de wereld van mensen.  ‘De stad en haar muurbloempjes.’  Het beeld van het stille, teruggetrokken meisje dat maar niet ten dans gevraagd wordt, was hierbij nooit ver weg. Het Sint-Jansgodshuis zelf, van oudsher de plek waar ouderen, armen en zieken werden verzorgd, was een andere inspiratiebron voor deze installatie.

(Muurplanten komen oorspronkelijk uit zuiderse streken, waar ze van nature op rotsachtige, kalkrijke gronden groeien. In België en Nederland wisten verschillende soorten zich een plekje te veroveren op oude muren die met kalkmortel gevoegd zijn. Tegenwoordig zijn er echter nog maar weinig echt oude muren met kalkmortel over waardoor de muurplanten heel zeldzaam zijn geworden. In Ieper worden deze oude muren daarom zorgvuldig beheerd. Muurplanten leveren immers een grote bijdrage aan de biodiversiteit en het genenbehoud van onze wilde flora.)

Lover / 2019 / transparante kleeffolie 190 cm x 135 cm

Lover at Vitrines d'Amour

LOVER/ expositie Vitrines d’Amour / 2019  / Café Quest, Gent
Uit de reeks: Lover  – Imagine being lost somewhere in the canopy

Lover case studies / Imagine being lost somewhere in the canopy / 2019
Schilderijen / acryl op doek / 1 x 0.8m / 0.9 x 0.9 m / 0.8 x 0.8 m / 1 x 0.8 m

Brouwershuis

Expositie in galerie Het Brouwershuis, Steenstraat, Nijmegen, 2000

MEER OP